Lazer Göz Ameliyatları

Dr. Oktay Kumral LASIK Ameliyatina hazirlanirken, Bodrum Roma Med Tip Merkezindeki GÖZ KLINIĞIN'DE

Lasik, Lasek ve PRK (No Touch), excimer lazer ile göz kusurlarını düzeltmenin farklı yöntemleridir.

Excimer Laser Bodrum'da tüm refraktif kırma kusurlarını düzeltebiliriz; Hipermetrop (yakın), Miyop (uzak), Astigmat ve Presbiyobi (Gozun yaslanmasina bağli yakını görememe).


Operatör Dr. Oktay Kumral, kapsamlı bir muayene sonrasında gözleriniz için en uygun refraktif cerrahi yöntemini  size anlatarak seçecektir.  


1980'lerde geliştirilen excimer lazer, bilgisayar kontrollüdür. Görme alanında, öngörülebilir değişiklikler elde etmek için korneayı şekillendirilmek üzere korneada bir miktarda dokuyu kaldırır. Bu, LASIK gibi lazer yardımlı uygulamalar için yüksek derecede güvenlik ve hassaslık sağlar.  

LASIK Göz Cerrahisinin Avantajları?

* LASIK sonrasında hastaların yaklaşık% 96'sında istenen görme sağlanmaktadır. 

* Kullanılan uyuşturucu damla ile ağrı hissedilmez, sadece dokunma hissedilir. 

* Görme, neredeyse derhal veya LASIK'ten sonraki gün düzelir. Duzelme ileriki hafta ve aylarda da devam eder.

* LASIK sonrası bandaj  gerekli değildir. 

* Yaşlılık sebebiyle görme değişirse, LASIK'ten yıllar sonra görmeyi daha da düzeltmek için tekrar Lasik  yapılabilir. 

* LASIK uygulandıktan sonra, hastaların gözlük veya kontakt lens kullanımında çarpıcı bir oranda azalma olur ve birçok hasta bunlara artık ihtiyaç duymamaktadır. 


LASIK Güvenli Mi?

LASIK, medikal operasyonlar icinde en yüksek güvenlilik oranına sahiptir. LASIK'in emniyet ve etkinliği, yüzlerce akademik tıbbi araştırmacı tarafından toplanan bilimsel deliller vasıtasıyla kanıtlanmıştır.   

LASIK Göz Ameliyatının Dezavantajları Nelerdir?

Artılara rağmen, Lasik göz ameliyatının bazı dezavantajları vardır: 

* Lasik teknik açıdan karmaşıktır. Doktor, görmeyi kalıcı olarak etkileyebilen flabi kaldırdığında nadir sorunlar olabilir. Bu ameliyatları gerçekleştirecek  çok tecrübeli bir cerrah seçmek gereklidir.  

 *Nadiren de olsa çok iyi bir görme için lens veya gözlük kullanımına gerek olabilir. Bu özellikle çok yüksek numaralarda olabilir. 


LASIK Göz Ameliyatının Potansiyel Yan Etkileri Nelerdir? 

Bazı hastalar lasik göz ameliyatından sonra 24-48 saat içinde rahatsızlık duyarlar. Diğer yan etkiler, nadir de olsa; 

* Parlama 

* Görüntülerin etrafındaki boşlukları görmek 

* Gece  sürüşde zorluk 

* Dalgalanan görme 

*Göz kuruluğu 


Lasik operasyondan sonra  iyileşme süreci vardır. İyileşme döneminde, bazı hastalar bazı geçici semptomları veya ameliyat sonrası şikayetler yaşar. Bunlar genellikle zamanla geçer Bunlar, görme ile tehdit eden komplikasyonlar veya advers olaylar değildir. Nadiren müteakip operasyonlar da gerekebilir ve kolaylıkla yapılır. Flap tekrar kaldırılırken zorluk yaşanmaz ve takip eden düzeltme operasyonunun hiçbir sakıncası yoktur.  

Diğer Excimer Lazer Metodları


*Wavefront-guided( Dalga kılavuzu yönlendirmeli )LASIK, ışığın lazer tedavisine rehberlik etmek için göz yoluyla nasıl hareket ettiğinin oldukça ayrıntılı bir "haritasını" kullanır. Bu, odağın en ufak bir sapmasını bile gösterir. Amaç, parlama, hafif "hareler" bulanık görme ve zayıf gece görüşü gibi ameliyat sonrası sorunların ortaya çıkma ihtimalini azaltmaktır. 


* PRK (fotorefraktif keratektomi), düşük ile yüksek yakınlık derecesini;  düşük ila orta derecede miyopluğu ve astigmatı düzeltir. Göz cerrahı, epitelyumu (korneadaki yüzey hücreleri) kaldırır. Cerrah daha sonra korneayı yeniden şekillendirmek için excimer lazeri kullanır. İyileşme, işlemin sonunda uygulanan bir "bandaj kontakt lensi" yardımıyla gerçekleşir. İlk iyileşme, bir hafta sürer ve bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Tam görsel iyileşme hafta veya ay sürebilir. Bu nedenlerden dolayı, korneası çok ince olan hastalar veya belirli yaşam tarzlarına veya mesleklere sahip diğer insanlar, atletler gibi) dışında, LASIK cerrahisi genellikle PRK'nın yerini almıştır. 


*Lasek( Laser Epitthelial Keratomileusis) PRK ya çok benzer bir yöntemdir. Farkı; cerrah epitelı kaldırır ve operasyon sonrası yerine yerleştirir. PRK gibi Lasek de korneası ince olan kişiler için uygundur. PRK gibi iyileşme süreci uzundur ve iyileşene kadar bazı rahatsızlıklar olur. Batma hissi gibi.. 


* Epi-LASIK korneayı (epitel) kaplayan hücrelere kornea flebi oluşturmak için özel bir alet olan Epi-keratom kullanır. Epi-LASIK öncelikle standart LASIK cerrahisine uygun olamayan hastalarda kullanılır. 

LASİK Ameliyatinin Cerrahi Adimlari Nelerdir

LASIK, Laser-Assisted In Situ Keratomileusis "lazer yardımlı yerinde keratomileusis" in kısaltmasıdır. Lasik cerrahisinin basamakları şunları içerir: 


1. Ağrıyı önlemek için ameliyattan önce göz uyuşturucu damlaları verilir. 

2. Göz kapağı tutucusu gözü açık tutarak , göz kırpmayı önler. 

3. Gözün üzerine bir emme halkası yerleştirilir ve flap denilen ince saydam tabaka kaldırılır. 

4. Cerrah, ya ”mikrokerotom” ya da "femtosecond” denilen cerrahi bir bıçağı kullanabilir. Flap, korneanın orta kısmını (stromayı) ortaya çıkarmak için geriye katlanır.

 5. Eksimer lazer,  korneanın dokusunu şekillendirir. 

6. Korneal flep yerine yerleştirilir. Birkaç dakika içinde dikiş atmadan tekrar kaynar. 

7. Göz damlaları iyileşmeye yardımcı olmak için uygulanır. Ameliyattan sonra gözleriniz yanabilir, kaşınabilir veya tahriş olmuş olabilir. Bu genellikle bir gün içinde ortadan kaybolur. Gözlerinizi   ovmamak önemlidir çünkü bu flapi hareket ettirebilir. Görmenin stabil hale gelmesi yaklaşık 3-6 ay sürebileceği halde, ertesi gün görmenizin iyileştiğni muhtemelen göreceksiniz.